สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

เอกสารหนังสือราชการ

โดย งานประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

2022-01-25 16:29:29


ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy).jpg

http://www.banhonghealth.go.th/announced.php?document_id=65