สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด

ติดต่อเรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง
ที่อยู่ หมู่ที่ 7 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130
โทร. 053-981112 089-9564637
เว็บไซต์ : https://www.banhonghealth.com
Email : ratanapaiboonwit@gmail.com